NOVOSTI

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno, Specijalista neuropsihijatar - konsultant - 1 (jedan) izvršioc
04 JULI 2019 0

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno, Specijalista neuropsihijatar - konsultant - 1 (jedan) izvršioc

Oblasti iz kojih će se obaviti pismeni i usmeni ispit pred komisijom su:

1. Opšta neuropsihijatrija

2. Neuropsihijatrija i ocjena radne sposobnosti

Literatura:

Slobodan Loga Klinička psihijatrija

Stanković ili Šarić Medicina rada

 

Poštovani posjetitelji,
klikom na tekst "Preuzmi oglas" možete preuzeti tekst javnog oglasa i poslovnik o radu Komisije za prijem u radni odnos na određeno, Specijalista neuropsihijatar - konsultant - 1 (jedan) izvršioc u .pdf formatu.


PREUZMI OGLAS

 

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno, Ljekar u ordinaciji medicine rada - 2 (dva) izvršioca, Medicinska sestra/tehničar - 1 (jedan) izvršilac
26 JUNI 2019 0

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno, Ljekar u ordinaciji medicine rada - 2 (dva) izvršioca, Medicinska sestra/tehničar - 1 (jedan) izvršilac

Oblasti iz kojih će se obaviti pismeni i usmeni ispit pred komisijom su:

1. Opšta medicina

2. Opšta medicina sa osvrtom na oblast medicine rada

Literatura:

Vrhovec Interna medicina

Stanković ili Šarić Medicina rada

Udžbenici za medicinsku sestru - tehničara su:

Zdravstvena njega bolesnika

Interne bolesti (za srednju školu)

Urgentna medicina (za srednju školu)

 

Poštovani posjetitelji,
klikom na tekst "Preuzmi oglas" možete preuzeti tekst javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno, Ljekar u ordinaciji medicine rada - 2 (dva) izvršioca, Medicinska sestra/tehničar - 1 (jedan) izvršilac u .pdf formatu.


PREUZMI OGLAS

 

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. god
05 OKTOBAR 2017 0

ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. god

 

Poštovani posjetitelji,
klikom na tekst "Preuzmi DOKUMENT" možete preuzeti tekst ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. god u .pdf formatu.


PREUZMI DOKUMENT

 

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
28 MART 2019 0

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo

 

Poštovani posjetitelji,
klikom na tekst "Preuzmi oglas" možete preuzeti tekst javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora JU Zavod za medicinu rada KS u .pdf formatu.


PREUZMI OGLAS

 

PONOVLJENI OGLAS - Javni oglas za prijem u radni odnos, Specijalista medicinske biohemije-analitičar 1(jedan) izvršilac
02 JUNI 2017 0

PONOVLJENI JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Specijalista medicinske biohemije

 

Poštovani posjetitelji,
klikom na tekst "Preuzmi oglas" možete preuzeti tekst javnog oglasa za prijem Specijalista medicinske biohemije-analitičar u .pdf formatu.


PREUZMI OGLAS

 

Javni oglas za prijem u radni odnos, Specijalista medicinske biohemije-analitičar 1(jedan) izvršilac
09 MAJ 2017 0

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Specijalista medicinske biohemije

 

Poštovani posjetitelji,
klikom na tekst "Preuzmi oglas" možete preuzeti tekst javnog oglasa za prijem Specijalista medicinske biohemije-analitičar u .pdf formatu.


PREUZMI OGLAS

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM MEDICINSKE SESTRE - TEHNIČARA
06 DECEMBAR 2016 0

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS MEDICINSKE SESTRE - TEHNIČARA

 

Poštovani posjetitelji,
klikom na tekst "Preuzmi oglas" možete preuzeti tekst javnog oglasa za prijem u radni odnos medicinske sestre - tehničara u .pdf formatu.


PREUZMI OGLAS

 

Copyrights ©2015: Zavod. Nije dozvoljeno kopiranje sadržaje bez dozvole.