DJELATNOSTI

Novosti
Odjeljenja
Centar za profesionalne bolesti i preventivne preglede
Po vrsti, složenosti i metodologiji rada, ova radna jedinica, prestavlja ukus savremene medicine rada.
VIŠE
Specijalističko-konsultativna sl.
Ordinacije medicine rada, Kabinet za internu medicinu isl.
VIŠE
Biohemijsko-hematološki lab.
Hematološke analize, Biohemiske analize, Tumor markeri, Hepatitis markeri, HIV, Urin
VIŠE
Lab. za toksikološko ispitivanje
Pokrenut 2005.godine, odsjek raspolaže sa vrhunskom analitičkom opremom te odgovarajućim...
VIŠE
Komisija za ocjenu
Vrše ocjenu spriječnosti za rad, nakon prethodnog bolovanja u trajanju od 42 dana, te medicinska vještačenja, iz domena socijalne zaštite.
VIŠE
Fizikalne medicine i rehabilitacije
Pokrenut 2005.godine, odsjek raspolaže sa vrhunskom analitičkom opremom te odgovarajućim
VIŠE
Detalji

Statistički podaci
U proteklom periodu riješili smo veliki broj slučajeva na zadovoljstvo velikog broja naših korisnika.

 • HIV - 70%
 • Urin - 50%
 • Analize: 79%
 • Toksikologija: 100%
 • Ostali nalazi: 95%
Detalji
Djelatnosti

NUnutrašnju organizaciju čine 3 organizacione jedinice medecinskog sadržaja, sistematizirane po srodnosti posla, te dvije nemedicinske službe, uz čiju stručnu i operativnu podršku Zavod funkcionira kao jedinstven sistem.


Centar za profesionalne bolesti i preventivne preglede

 

Po vrsti, složenosti i metodologiji rada, ova radna jedinica, prestavlja ukus savremene medicine rada. U organizacionom smislu, sadrži grupisane / zaokružene službe, odjeljenja i kabinete, kako slijedi:

 

Specijalističko-konsultativna služba

 • Ordinacija medicine rada
 • Kabinet za internu medicinu
 • Kabinet za otorinolaringologiju
 • Kabinet za audiovestibulometriju
 • Kabinet za neuropsihijatriju
 • Oftomološki kabinet
 • Kabinet radiološke i ultrazvučne dijagnostike

 

Biohemijsko-hematološki laboratorij

 • Hematološka analiza
 • Biohemiska analiza
 • Tumor markeri
 • Hepatitis markeri
 • HIV
 • Urin

Laboratorij za toksikološka ispitivanja i higijenu radne sredine

V

 • Pokrenut 2005.godine, odsjek raspolaže sa vrhunskom analitičkom opremom te odgovarajućim stručnim kadrom i kao jedina ustanova u BiH nudi usluge analiza biološkog materijala (krv i urin) na prisustvo različitih hemiskih supstanci, kao što su:

  • droge;
  • opijati;
  • lijekovi;
  • teški metali i sl.

 • Oformljen 2008. godine, uz najsavremeniju opremu Odsjek za higijenu radne sredine nudi usluge mjerenja i ocjenjivanja

  • fizičkih štetnosti:
      - buka;
      - vibracije;
      - osvjetljenost;

  • hemijskih štetnosti:
      - koncentracije gasova CO i CO2;
      - koncentracije prašine;

  • parametara mikroklime:
      - temperatura zraka;
      - temperatura zračenja;
      - brzina strujanja zraka;
      - relativna vlažnost.

  • Sva mjerenja i ocjene popraćeni su izvještajem i odgovarajućim upotrebnim dozvolama koje izdaje Zavod.

 


Odjeljenje fizikalne medicine i rehabilitacije

V

 Osnovano je i uspostavljeno radi bržeg i kvalitetnijeg oporavka radno sposobne populacija.

 Uz specijalističke preglede, propisuje se program fizikalne terapije i kontroliše njogovo provođenje.

 Osnove fizikalne terapije: 
   - Termoterapija / solux, hot-pak / elektroterapije, magnetoterapija, te obavljanje potrebnih kineziterapeutskih procedura - vježbi.
   - Mjerenje gustoće kosti Q UZ petne kosti - kao skrining dijagnostička metoda.

 Odjeljenje pruža usluge u dvosmjenskom radu.


Ljekarske komisije za ocjenu privremene spriječnosti za rad

V

Vrše ocjenu spriječnosti za rad, nakon prethodnog bolovanja u trajanju od 42 dana, te medicinska vještačenja, iz domena socijalne zaštite.Ordinacije medicine rada

V

Pružaju ambulantne usluge, dijagnosticiranja i liječenja bolesnih i povrijeđenih uposlenika korisnika usluga, kao i ocjenu privremene spriječnosti za rad zbog bolesti i povreda. 
Osnovna svrha ovih ordinacija je da se radno sposobnoj populaciji omogući brza i kvalitetna medicinska usluga, radi skraćivanja odsustvo sa posla. 

Copyrights ©2015: Zavod. Nije dozvoljeno kopiranje sadržaje bez dozvole.