Kontakt

Naša Lokacija
Kontakti
Sjedište
 • Bulevar Meše Selimovića 2,
 • Tel: +387 33 72 01 80
 • E-mail: zzmrks@bih.net.ba
Direktor Zavoda
 • Bulevar Meše Selimovića 2,
 • Tel: +387 33 72 01 81
 • E-mail: zzmrks@bih.net.ba
Sekretar Zavoda
 • Bulevar Meše Selimovića 2,
 • Kontakt: +387 33 72 01 85
 • E-mail: zzmrks@bih.net.ba
Glavna sestra Zavoda
 • Bulevar Meše Selimovića 2
 • Telefon: +387 33 72 01 80
 • E-mail:
Ljekarska komisija
 • Bulevar Meše Selimovića 2
 • Telefon: +387 33 72 01 84
 • Čekaluša 23
 • Telefon: +387 33 21 38 33
Ordinacija medicine rada
 • Bulevar Meše Selimovića 2
 • Telefon: +387 33 65 38 78,
Laboratorija za toksikološka ispitivanja
 • Dr. Mustafe Pintola 1
 • Telefon: +387 33 76 26 05
 • E-mail: zzmr_tox@bih.net.ba
Centar za kontrolu trovanja - CKT
 • Dr. Mustafe Pintola 1
 • Telefon: +387 33 76 26 06
Copyrights ©2015: Zavod. Nije dozvoljeno kopiranje sadržaje bez dozvole.