Kontakt

Naša Lokacija
Kontakti
Sjedište
 • Bulevar Meše Selimovića 2,
 • Tel: +387 33 712 446
 • E-mail: zzmrks@bih.net.ba
Direktor Zavoda
 • Bulevar Meše Selimovića 2,
 • Tel: +387 33 714 825
 • E-mail: zzmrks@bih.net.ba
Sekretar Zavoda
 • Bulevar Meše Selimovića 2,
 • Kontakt: +387 33 712 445
 • E-mail: zzmrks@bih.net.ba
Glavna sestra Zavoda
 • Bulevar Meše Selimovića 2
 • Telefon: +387 33 521 300
 • E-mail:
Ljekarska komisija
 • Bulevar Meše Selimovića 2
 • Telefon: +387 33 652 439
 • Lokal: 239
Ordinacija medicine rada
 • Bulevar Meše Selimovića 2
 • Telefon: +387 33 653 878,
 • Lokal: 243
Laboratorija za toksikološka ispitivanja
 • Bulevar Meše Selimovića 2
 • Telefon: +387 33 762 605
 • E-mail: zzmr_tox@bih.net.ba
Copyrights ©2015: Zavod. Nije dozvoljeno kopiranje sadržaje bez dozvole.